Herkkutorin tietosuoja- ja rekisteriseloste, 22.7.2018

1 Yleistä

Hulinatech (jäljempänä ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@herkkutori.net.

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme ilmoittamaan käyttäjille mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotamme tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.7.2018.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Hulinatech

Osoite: Vanhantullinkatu 6 B 19, Oulu

Y-tunnus: 2847580-9

3 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja.

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietoja:

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään.

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on palvelun käytön mahdollistaminen yhteydenottamisen muodossa.

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Voimme siirtää henkilötietojasi palvelun tuottamiseen osallistuville kolmansille osapuolille, joita ovat yhteistyökumppanit ja alihankkijat.

Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

8 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Peruste henkilötietojesi säilyttämiseen Rekisterissä on asiakassuhteen voimassaolo. Suhteen päättymisen jälkeen henkilötietosi poistetaan Rekisteristä.

9 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

Näet palvelussa omasta profiilistasi kaikki omat henkilötietosi: Oma profiili -> Näytä omat tiedot

Samasta paikasta voit myös muuttaa tietojasi.

Muissa tapauksissa voit tehdä pyynnön Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Emme säilytä henkilötietoja paperisena aineistona. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

11 Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni merkkijono, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi.

Käytämme palvelussamme ja verkkosivuillamme seuraavia evästeitä: